Vibrationsmätning vid sprängning

Viktigt att mäta vibrationer innan sprängning

Innan sprängning påbörjas monterar vi vibrationsmätare på närliggande byggnader. Sensorn är bara 7-8cm stor och monteras på grundet eller fasad. När sensorn registrerar vibrationer så skickas ett sms till sprängaren som får värdet direkt i sin mobil. Därmed kan sprängaren anpassa sitt arbete så att gränsvärden inte överskrids. Det finns många olika tekniker för att minska vibrationernas storlek bla. genom att minska avståndet mellan hålen som borras eller att använda mindre mängd dynamit. 

ENAB konsult hjälper dig som byggherre att kontrollera sprängarens sprängplan och borrmönster så att man redan innan arbetena påbörjas, gör rätt från början.

Efter arbetets slutförande sammanställs värdena i grafer och redovisas till beställaren. ENAB sprarar dessa värden i 10 år vilket ger en stor trygghet för dig som kund.

Läs mer här om besiktning