Mängdning berg

Vi hjälper dig med att mängda berget som ska sprängas med GPS. På detta sätt får du en korrekt mätning på mängden berg som du kan fakturera för. Många bergsprängare uppskattar mängden själva men missar ofta värdefulla kubikmeter som blir pengar i slutändan om en korrekt mängdning görs. 

Denna tjänst är även mycket uppskattad som dokumentering gentemot slutkund så att inga oklarheter uppstår när det är dags för dig att fakturera för arbetet som ni utfört. Rapporten skapas i 3D och med mm nogranhet,