Skorstensbesiktning


Besiktning av skorsten

Liksom byggnader så måste även skorstenar som är murade besiktas.

Innan sprängningsarbetena påbörjas ska murade rökkanaler besiktas och provtryckas. Det är endast murade rökkanaler som behöver besiktas och inte moderna stålmantlade kanaler.

Ibland kan det vara svårt att avgöra vilken typ det är men är det en insatskamin som är monterad så kan det tyda på att även skorstenen har uppdaterats med ett rör inne i den murade skorstenen.

ENAB konsult samarbetar med behöriga sotare som besiktar och provtrycker både före och efter sprängningsarbetena.