Skadeutredning sprängning


Beror skadan på sprängning?

Det är mycket ovanligt med skador på byggnader som kan härledas till sprängningsinducerade vibrationer. Detta pga modern sprängteknik, sk försiktig sprängning. Men det är vanligt med tvister mellan grannar och oftast pga utebliven besiktning innan. 

Är borrhålen djupa och mycket berg som ska sprängas kan dock skador uppstå. För att fastställa orsaken till ex en spricka i ett grund så utförs en skadeutredning där vi tittar bla på sprängjournaler, vibrationsrapporter och okulärt besiktar skadan. Detta leder till en utlåtande som kan användas i försäkringsärendet. 

Vi hjälper även till med juridiska processer och agerar sakkunnig med utlåtanden till försäkringsbolag och advokatbyråer. 

Kontakta oss idag med ditt ärende helt konstnadsfritt.

Kontakt här.