Riskanalys Spränging

Innan sprängning utförs ska en riskanalys göras för att skapa goda förutsättningar för ett lyckat projekt.

Innan man bestämmer sig för metod vid borttagning av berg hjälper ENAB till med att göra en analys av risker och kostnader. Att spränga innebär alltid en risk och analysen syftar till att minimera riskerna.

ENAB analyserar avstånd, markegenskaper och tillåtna vibrationsvärden. Denna analys kan du som byggherre också använda som underlag när du begär in offerter från olika sprängföretag. 

En riskanalys är ovärderlig hjälp i alla storlekar på projekt då många oväntade problem kan förutses redan innan sprängningarna påbörjas.