Pris Besiktning


Vad kostar det att besikta innan sprängning?

Många tror att det är kostsamt att besikta. Vi menar att det är billigt i förhållande till andra kostnader. Man kan räkna med ca 3500kr inkl moms per hus inkl vibrationsmätning. Då besiktas hus som ligger inom ca 50 meter från sprängplatsen. Normalt brukar det innebära ca 5-6 hus och en vanlig totalsumma är ca 15 - 20 000kr. I det stora hela innebär denna kostnad en väldigt liten del. Många vill framhäva stenspräckning som billigare då man slipper besikta men vi vill mena att det är ett falskt påstående. Med sprängning inkl besiktning brukar priset ligga under en tredjedel av vad det kostar att spräcka berg med krutpatroner eller med darda (hydraulspräckning). Kontakta oss nu för att få en gratis prisjämförelse.