FAQ

Här kan du ställa din personliga fråga om besiktning och vibrationsmätning mm för just ditt projekt. Svaren kommer att publiceras härunder så andra kan ta del av information.

1. Hej Erik, jag undrar vad det kostar att besikta innan man spränger. Vi ska bygga hus i stockholm och behöver göra en budget. Vi har ca 8 hus inom 50m.

Hasse, 220730

Hej Hasse och tack för att du ställer din fråga här. Generellt kan du räkna med ca 4 000kr per hus inkl moms. Då ingår besiktning och vibrationsmätning för ca 3 dagar. Priset kan dock bli dyrare om husen är större än ca 200kvm och om det finns gamla murade skorstenar som behöver provtryckas innan. En provtryckning före och efter kostar ca 4000kr ink moms.

2. Jag skulle vilja veta hur vanligt det är med skador på hus efter sprängning. Vi bor i ett tätbebyggt område och sprängfirman menar att det inte är några problem.  
Karin, 220928 

Hej, tack för att du ställer din fråga här.
Skador på hus är extremt ovanliga idag då moderna tekniker används vid sprängning. Vid en vanlig villagrunds sprängning är det nästintill omöjligt att frambringa sådana vibrationer att hus påverkas. Vibrationer mäts i enheten mm/s och ex betongplattor tål uppemot 150- 250 mm/s innan små sprickor kan uppstå. Vid en vanlig sprängning för ex pool uppstår sällan högre värden än ca 10-15 mm/s. När en dörr stängs uppstår ex en vibration på ca 15-50 mm/s i dess närområde.

Vid ett test gjordes försök att genom kraftiga sprängningar, vibrera sönder ett hus byggt med betongplatta och tegelväggar. Man nådde upp till värden över 1000 mm/s och på sina håll uppstod sprickor. När man besiktade huset efteråt gjordes bedömningen att det ändå inte skulle vara något omfattande problem att reparera de skador som uppstått.

Sedan man började vibrationsmäta i sverige på 40-50 tal så har miljontals sprängningar visat att 70 mm/s är en helt säker nivå för ett hus.
Vid en vanlig sprängning för ex villagrund kommer man sällan över värden på 20mm/s.

3. Hej, en granne till oss ska spräcka med krutpatroner (simplex heter det) och säger att det inte behöver besiktigas. Vad gäller?
Magnus, 221003 

Besiktning och vibrationsmätning innan bergspräckning och stenspräckning behövs bla genom bestämmelser där byggherre har ett ansvar för att minimera risker för omgivningspåverkan. Många tror felaktigt att bergspräckning är vibrationsfritt och att man därmed inte behöver besikta närliggande hus. 

Något strikt besiktningskrav enl lag finns egentligen inte men man ska se det som en försäkring mot tvister. Sprängföretagets försäkring kommer inte att hjälpa om du som byggherre inte har besiktat grannfastigheterna enl svensk standard.

Det finns fall där byggherren struntade i besiktning och grannens sprickor i sin fasad fick bekostas av byggherren då dess uppkomst inte kunde fastställas. Troligtvis hade sprickorna uppstått av väder och vind redan innan spräckningen utfördes men det är upp till byggherre att bevisa att så inte var fallet. Eftersom ingen besiktning gjordes innan så kunde byggherren inte bevisa det då beviskravet ligger på byggherren. Ett tyvärr väldigt dyrt misstag som enkelt kunde ha undvikits genom att låta besikta grannhusen innan man spränger eller spräcker med simplex..