Fallbeskrivning sprängbesiktning

sprickor i fasad sprängbesiktning vibrationsmätning
sprickor i fasad sprängbesiktning vibrationsmätning

Sprickbildning i puts som fanns innan sprängning påbörjades. Hade ingen besiktning gjorts innan faller bevisbördan och ansvaret för dessa på byggherren.

Vibrationsmätning inför bergspräckning
Vibrationsmätning inför bergspräckning

Vibrationsmätning innan bergspräckning krävs bla genom lagar där byggherre har ett ansvar för att minimera risker för omgivningspåverkan. Många tror felaktigt att bergspräckning är vibrationsfritt och inget besiktningskrav finns. 

I detta fall gjordes ingen besiktning och grannens sprickor fick bekostas av byggherren då dess uppkomst inte kunde bevisas.

Besiktning sprängning uppsala
Besiktning sprängning uppsala

Här är bilder från besiktning av hus. Man finner oftast sprickor som husägarna inte vet om. Det hade utan besiktning varit svårt för beställare/byggherre att motbevisa ett påstående från husägare att sprickorna inte fanns där innan.